Rezervacije

 • 10% popusta za direktne rezervacije preko spletne strani
 • Rezervacija mora biti v pisni obliki (e-pošta, navadna pošta, faks).
 • Rezervacija je potrjena po plačilu akontacije (30 % od celotnega zneska).
 • Pridružujemo si pravico odpovedi rezervacije, če akontacija ni bila plačana do dogovorjenega  datuma.
 • Gost ima pravico do vračila rezervacije s pisno odpovedjo, in sicer:
  • 70%   do 30 dni pred prihodom,
  • 30%   29 – 16 dni pred prihodom,
  • 15 dni pred prihodom se rezervacija ne vrača.
 • V primeru predčasnega odhoda se zaračuna celoten znesek rezervacije.


    Email: info@turizem-kranjc.si

Copyright © 2020 Turistična kmetija Kranjc kategorizirana s štirimi jabolki